User avatar

Fri Jan 29, 2016 1:08 pm

2,342 Views

การใช้ MOB หาแนวรับ แนวต้าน เพื่อเฝ้าระวัง

การใช้ MOB หาแนวรับ แนวต้าน เพื่อเฝ้าระวัง


Make or Break (MOB)

MOB เป็นการคำนวณจากโมเมนตัม อัตตราเร่ง และ อัตตราส่วนของขนาดของคลื่นสามลูก โดยจะคำนวณจากขาขึ้นและขาลง แล้วทำนายตำแหน่งขาขึ้นปัจจุบัน ส่วนในทิศทางตรงข้ามก็จะคล้ายๆกัน คือ คำนวณจากขาลงและขาขึ้น แล้วทำนายตำแหน่งขาลงปัจจุบัน โดยที่เป้าหมายขาสุดท้ายจะมีตำแหน่ง สูงกว่าหรือต่ำกว่าของยอด หรือปลายของขาแรก

อาทิเช่น ภาพข้างล่างนี้แสดงถึง โมเมนตัม 1 -> โมเมนตัม 2 = เป้าหมายของโมเมนตัม 3

แสดงลักษณะ Momentum 1 ไปสู่ Momentum 2 ได้เป็น Momentum 3
แสดงลักษณะ Momentum 1 ไปสู่ Momentum 2 ได้เป็น Momentum 3


รูปภาพด้านล่างนี้คือภาพกราฟของ TMB.BK ในรูปแบบรายเวลา 60 นาที (ซึ่งในตอนนี้ขอไม่กล่าวถึง Elliott Wave ย่อย แต่จะขอกล่าวในลักษณะเป็น Elliott Wave หนึ่ง cycle คือ ครบทั้งขาขึ้นและขาลง)
กราฟ TMB.BK ครบ 1 cycle รายเวลา 60 นาที
กราฟ TMB.BK ครบ 1 cycle รายเวลา 60 นาที


 • เมื่อคุณกดเครื่องมือ MOB ที่ยอด A คุณจะได้ Wave 3-5 ขาลง (ดูเลขกำกับสีน้ำเงิน)
 • เมื่อคุณกดเครื่อง MOB ที่ยอด B คุณจะได้ Wave 3-5 ขาขึ้น (ดูเลขกำกับสีเขียว)

จากภาพกราฟ จะขอแนะนำเทคนิคการดูหุ้นเบื้องต้นจากการสวิงของเส้น Wave A-B-C

 • ถ้า Wave C หยุดสั้นกว่า Wave A ให้คุณมองว่าน่าจะเป็น Wave ขาขึ้น (ให้ระวัง ! ถ้าคุณ short อยู่ โดยเฉพาะถ้าราคาสูงกว่า wave B)
 • ถ้า Wave C หยุดเท่ากับ Wave A ให้คุณมองว่าเป็น Wave sideway (ถ้าต้องการเล่นแบบฟันปลา สามารถเล่นได้)
 • ถ้า Wave C ไปหยุดถึงเส้น MOB ให้คุณมองว่าเป็น Elliott Wave ที่สมบูรณ์ (คาดว่าจะมีการกลับตัว น่าจะให้ผลกำไรที่ดีในทิศตรงข้าม และมีโอกาสไปถึง Wave D)
 • ถ้า Wave C หยุดเลยเส้น MOB ให้คุณมองว่า Wave A มีโอกาสที่จะเป็น Wave ย่อยของลูกที่ใหญ่กว่าของทิศทางของ Wave A

NOTE :

 • เนื่องจากเครื่องมือ MOB คำนวณจากการจบ Elliott Wave 3-5 ดังนั้น ถ้าหากราคาหุ้นไม่ทะลุแนว MOB จะเป็นแนวต้านที่ดี แต่ถ้าหากทะลุเกินแนว MOB จะเป็นแนวรับที่ดี
 • การซื้อหุ้นในขณะในช่วงเวลาที่ใกล้กับเส้น MOB หากมีการใช้ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงให้คุณได้มาก


การใช้เครื่องมือ MOB กับ Elliot Wave 5-3 แบบปกติ


จากที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ จะทราบได้ว่าลูกคลื่นที่สมดุลนั้น จะมีลักษณะ Wave 5-3

 • หากท่านกดเครื่องมือ MOB ที่ Wave 4 คลื่นขาขึ้นของ ADVANC.BK ในรูปบบรายเวลาสัปดาห์ จะแสดงได้ดังรูปข้างล่าง
 • หากท่านกดเครื่องมือ MOB ที่ Wave A จะแสดงให้เห็นเป็นรูปในลักษณะแนวรับของคลื่นที่ 3 ย่อย (ซึ่งในภาพข้างล่างนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือ MOB กดแสดงให้ชม)
ใช้ MOB ที่ Wave 4 เพื่อหาแนวรับ
ใช้ MOB ที่ Wave 4 เพื่อหาแนวรับ


[b]การใช้เครื่องมือ MOB กับ Elliot Wave 5-3 แบบฟันปลา ที่มีลักษณะตกแรง[/b]

หากใช้กดเครื่องมือ MOB หาแนวต้านและแนวรับ ทำให้นักลงทุนสามารถหาแนวทางในการลงทุนขณะเกิด Wave แบบฟันปลาขาขึ้นได้ ดังภาพด้านล่าง

ใช้ MOB หาแนวต้านและแนวรับ ณ จุดต่าง ๆ
ใช้ MOB หาแนวต้านและแนวรับ ณ จุดต่าง ๆ


การใช้เครื่องมือ MOB กับ Elliot Wave 5-3 แบบตกแรง

จากภาพด้านล่างนี้ จะแสดงลักษณะลูกคลื่น A-B-C ที่ตก แรงมากในช่วง 1920’s ของ Dow Jones (^DJI) ซึ่งรับราคาด้วย MOB ของ Wave 2 Chart แบบนี้มักจะทำให้ลักษณะของ Wave 4 อยู่ต่ำ

ใช้ MOB ณ จุด Wave 2 หาแนวรับ จาก Wave แบบตกแรง
ใช้ MOB ณ จุด Wave 2 หาแนวรับ จาก Wave แบบตกแรง


หากมาดูที่ Chart ของ CROX.US หุ้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรองเท้า (ภาพด้านล่าง) ก็มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีกำลังรับที่ Wave 2 หากใช้เครื่องมือ MOB ที่ Wave 4 จะแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถรับได้

มาดูที่ Chart ของธนาคารทหารไทย TBM.BK ก็ไม่แพ้กันเลย รูปนี้เป็น Wave 5 แบบสมดุล แต่ลักษณะของ Wave C ยาวมาก ทำให้เกิดการรับที่ wave 2
กราฟ TMB.BK ตกแรง ถึงแนวรับ MOB ที่ Wave 2
กราฟ TMB.BK ตกแรง ถึงแนวรับ MOB ที่ Wave 2


Note:

 • ลักษณะโดยทั่วไป Wave A-B มักจะเกิดเหนือยอดของ Wave 3
 • แต่ถ้าเป็น Wave 5-3 แบบฟันปลา Wave A-B มักจะเกิด ต่ำกว่า Wave 4


การใช้เครื่องมือ MOB กับ Elliot Wave 3-5 แบบปกติ


ถ้าท่านกดเครื่องมือ MOB ที่ Wave A(0) คลื่นขาลงของ SET.BK จะได้ดังกราฟดังรูป

หาแนวรับของคลื่นขาลง
หาแนวรับของคลื่นขาลง


ถ้าท่านกดเครื่องมือ MOB ที่ Wave B ของคลื่นขาลงกราฟ SET.BK จะได้ดังรูปด้านล่าง ท่านจะเห็นได้ว่า MOB ทำการคำนวณแสดงบริเวณแนวรับของ Wave ย่อย เทียบในสถานการณ์จริง (ข้อสังเกตุคือมี wave เล็กๆ ย่อย 3 wave) ซึ่งแนวรับไม่สามารถรับได้ แล้วต่อมากราฟจะกลายเป็นแนวต้านด้วย

หาแนวรับของ Wave ย่อย ซึ่งหากรับไม่ได้ ก็จะกลายเป็นแนวต้านแทน
หาแนวรับของ Wave ย่อย ซึ่งหากรับไม่ได้ ก็จะกลายเป็นแนวต้านแทน


กราฟ TPI Polene TPIPL.BK ดังรูปด้านล่างนี้ หากนำมาตีความจะได้ความหลากหลาย จึงขอยกมาเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นการใช้งานอย่างพลิกแพลงในการดูสถานะปัจจุบัน
กราฟ TPIPL.BK ซึ่งเหมาะแก่การศึกษา
กราฟ TPIPL.BK ซึ่งเหมาะแก่การศึกษา


การใช้เครื่องมือ MOB กับ Elliot Wave 3-3 หรือ Elliot Wave 5-5

กราฟ Bliss.bk ซึ่งมีแรงขึ้นและลงเท่ากัน
กราฟ Bliss.bk ซึ่งมีแรงขึ้นและลงเท่ากันกราฟ Bliss.bk รูปนี้จะสามารถมองเป็น Elliot Wave 3-3 หรือ Elliot Wave 5-5 ก็ได้ เนื่องจากมีแรงขึ้นลง เท่ากัน ในที่่่นี้ขอไม่กดเครื่องมือ MOB ให้ดูก่อน แต่จะขออธิบายว่า

1.ขณะที่ Wave เป็นลักษณะขาขึ้นจะทะลุ MOB1 ของ wave 3 จึงทำให้มองว่าเป็น Wave ใหญ่

2.ที่ยอดของ Wave 3 ราคาได้ดีดตัวไปกว่า 100% จึงขอแนะนำให้ขายก่อน แต่หากท่านมีความเสี่ยงน้อย ท่านก็อาจจะถือไประยะหนึ่งก่อนก็ได้ เพราะสำหรับนักเทรดเก่าๆ อาจจะเล็งเห็นว่า การดีดตัว 100% โดยที่ไม่มีการพักตัวจะมีโอกาสเกิด Wave 5 ได้ดี

3.การเข้าเพิ่ม ควรรอให้มีการสวนทางของราคาจะเป็นการดี ในรูปแบบของ MOB เป็นซึ่งแนวรับที่ดี โดยที่ MOB2 เป็นจุดขายที่ดีอีกครั้ง ซึ่งขณะที่หุ้นที่ขึ้น 150% ในเวลาสั้นๆ ท่านอาจทำการ short ได้ ณ จุด short ที่ดีคือ บริเวณเหนือ MOB2

สมัครทดลองใช้งาน investorPlugin
www.investorz.com
02 166 3160 ต่อ 105,204 (ฝ่ายขาย)
sales@investorz.com
FB:investorZcom

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there is 1 user online :: 0 registered, 0 hidden and 1 guest (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 775 on Mon Sep 05, 2016 10:26 am

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 1 guest