User avatar

Fri Jan 29, 2016 12:49 pm

14,193 Views

รูปแบบของ Elliott Wave ต่างๆ

สมัครและทดลองใช้ทันที

ที่นี่รูปแบบของ Elliott Wave ต่างๆ

รูปแบบ Elliott Wave 1-1

เป็นรูปแบบที่มีลักษณะคลื่นขาขึ้น 1ลูก ขาลง 1ลูก มีขนาดเท่ากัน และยังไม่เป็นทิศทางอะไร ดังรูปด้านล่างนี้

ลักษณะ Elliott Wave 1-1 ในรูปแบบต่าง ๆ
ลักษณะ Elliott Wave 1-1 ในรูปแบบต่าง ๆ


รูปแบบ Elliott Wave 3-3


รูปแบบ Elliott Wave 3-3 นี้ จะมีลักษณะขาขึ้นที่มีช่วงสั้นที่สุด ซึ่งจะมีคลื่นอย่างน้อย 3 ลูก ถ้าหากว่าขนาดของคลื่นขาขึ้นมีความไม่แน่นอนแล้วนั้น ขาลงก็ยังมีสามลูกเท่ากัน จะแสดงว่า Wave 3-3 ลูกคลื่นนั้นจะไม่มีแรงดันให้เป็นขาขึ้นในรอบถัดไป ให้มองเป็น Wave sideway ไปก่อน ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

ลักษณะ Elliott Wave 3-3 ในรูปแบบต่าง ๆ
ลักษณะ Elliott Wave 3-3 ในรูปแบบต่าง ๆ

หาก Wave 3 ที่ขึ้นไป เกิดในลักษณะที่มีเปอร์เซ็นต์สูง 100-150% มักจะทำให้เกิด Wave 0-5 แบบขาลงในช่่วงถัดมา

รูปแบบ Elliott Wave 5-3
รูปข้างล่างนี้ จะเป็นแบบคลาสสิก Elliott Wave เนื่องจากจะมีโอกาสมากที่จะเป็นคลื่นย่อยในอนาคต จึงเรียกลักษณะ Wave แบบนี้ว่า Wave 5-3 สมดุล หรือ Wave 5-3 up trend
ลักษณะ Elliott Wave 5-3 สมดุล หรือ Wave 5-3 up trend
ลักษณะ Elliott Wave 5-3 สมดุล หรือ Wave 5-3 up trend


ส่วนรูปข้างล่างนี้คือ Wave 5-3 ขาลง
ลักษณะ Elliott Wave 5-3 ขาลง หรือ Wave 5-3 Down trend
ลักษณะ Elliott Wave 5-3 ขาลง หรือ Wave 5-3 Down trend


ตัวอย่างกราฟ Wave 5-3 สมดุล (up trend)

Wave 5-3 ของ ADVANC.BK (ดังรูปด้านล่าง) จุดสังเกตุที่สำคัญ คือ correction phase สามารถรักษาระดับเหนือ Wave 1-2 ได้
กราฟ ADVANC.BK ที่มี correction phase ที่สามารถรักษาระดับได้
กราฟ ADVANC.BK ที่มี correction phase ที่สามารถรักษาระดับได้


 • Wave 5-3 ของ Ticon.bk (ดังภาพด้านล่าง) กราฟรูปนี้แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงกว่า ADVANC.BK เพราะจริงๆแล้ว Wave ที่นับในรูปไม่ได้รวมคลื่นย่อยก่อนหน้านั้น ซึ่งอาจจะมีการขอเช็คบิลในขาลงนี้ด้วย แต่ขอยกตัวอย่างไว้ใน หมวดนี้เพื่อให้ท่านไว้ดูว่า ต้องดูด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย ซึ่งถ้ารับไม่ได้ในราคาปัจจุบัน ก็จะเป็น 12 แล้วตามด้วย 5 ในอนาคต

Wave 5-3 ของ Ticon.bk ที่กำลังจะทะลุแนวรับ
Wave 5-3 ของ Ticon.bk ที่กำลังจะทะลุแนวรับ


ตัวอย่างกราฟ Wave 5-3 แบบล้างไพ่ (Crash)
ลักษณะ Elliott Wave 5-3 แบบล้างไพ่ (Crash)
ลักษณะ Elliott Wave 5-3 แบบล้างไพ่ (Crash)


จากรูปด้านล่างกล่าวได้ว่า

 • รูปแบบที่เกิดในลักษณะนี้กล่าวได้ว่าจะเป็น classic ตลาดไทยไปอีกนานจนกว่ามันจะกลายเป็นเหตุการณ์เล็กๆ อันหนึ่งในอนาคต

[list=][*]รูปแบบนี้ Wave 4 มักจะอยู่ต่ำ แต่ก็ไม่เสมอไป อาจจะเป็นลักษณะแบบ Ticon.bk คือ wave 4 อยู่สูง ในกรณีที่ คลื่นย่อยก่อนหน้า ขอเช็กบิลด้วยทำให้ Wave ปัจจุบัน ดูเหมือนจะ Crash หรือ ดูเป็น side way
รูป SET.BK จะจบด้วยการหน่วงของ Wave 4[/list]

กราฟ SET.BK ที่ดูเหมือน Crash หรือ Side way
กราฟ SET.BK ที่ดูเหมือน Crash หรือ Side way


 • TMB.BK Wave 5-3 crash แล้วหน่วง ที่ wave 2

กราฟ TMB.BK Wave 5-3 crash หน่วงที่ wave 2
กราฟ TMB.BK Wave 5-3 crash หน่วงที่ wave 2


 • ^DJI Wave 5-3 crash แล้วหน่วงที่ wave 2
กราฟ ^DJI Wave 5-3 crash หน่วงที่ wave 2
กราฟ ^DJI Wave 5-3 crash หน่วงที่ wave 2


ตัวอย่าง Wave 5-3 แบบขาลง (Down Trend)


ลักษณะ Elliott Wave 5-3 แบบขาลง (Down Trend)
ลักษณะ Elliott Wave 5-3 แบบขาลง (Down Trend)


 • STEC.BK จะออกแนวเป็นฟันปลาแล้วตกลงแรง

STEC.BK ลักษณะฟันปลาแล้วตกลงแรง
STEC.BK ลักษณะฟันปลาแล้วตกลงแรง


 • Form 5-3 แบบขาลงจะไม่ค่อยเกิดบ่อย รูปนี้ Loxley.bk มักจะมีลักษณะฟันปลาแล้วพังลงมา

ตัวอย่างกราฟ Elliott Wave 5-3 ขาลง แบบปกติ

LOXLEY.BK แบบ Elliott Wave 5-3 ขาลงปกติ
LOXLEY.BK แบบ Elliott Wave 5-3 ขาลงปกติ


ตัวอย่างกราฟ Elliott Wave 3-5 แบบขาขึ้น (Up Trend)
กราฟ Elliott Wave 3-5 แบบขาขึ้น (Up Trend)
กราฟ Elliott Wave 3-5 แบบขาขึ้น (Up Trend)


 • รูปด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นว่า A-B-C-1-2-3-4-5 รับราคาหน่วงได้ที่ wave B แต่ขาขึ้นระยะสั้นยังอ่อน เนื่องจากราคาเคยต่ำกว่า Wave B
 • ตลาดไทยจะมีหุ้นในลักษณะรูป Elliott Wave 3-5 ค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะมีตัวเลือกน้อย หุ้นที่เข้า Form Elliot Wave 3-5 มักจะมีอายุสั้นและเสียสมดุลเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ขาลงจะมีอายุนาน เพราะมี +- 5 ลูกเป็นต้น
 • อย่างไรก็ดี Wave ในลักษณะนี้ ส่วนมากจะขึ้นเร็ว และทำรายได้ดี

GSTEEL.BK มีลักษณะขึ้นเร็ว แต่มีอายุสั้นและเสียสมดุลเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
GSTEEL.BK มีลักษณะขึ้นเร็ว แต่มีอายุสั้นและเสียสมดุลเร็วกว่าที่ควรจะเป็น


 • ITD.BK มีลักษณะลูกคลื่น A-B-C-1-2-3-4-5 สองรอบ (ดังรูปด้านล่าง)

ITD.BK มีลักษณะลูกคลื่น A-B-C-1-2-3-4-5 สองรอบ
ITD.BK มีลักษณะลูกคลื่น A-B-C-1-2-3-4-5 สองรอบ


ตัวอย่างกราฟ Elliott Wave 3-5 แบบล้างไพ่ (Downtrend)


กราฟ Elliott Wave 3-5 แบบล้างไพ่
กราฟ Elliott Wave 3-5 แบบล้างไพ่


 • TPIPL.BK ดังภาพด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นถึงกราฟในลักษณะ Wave 3 แล้วตามด้วย 5

TPILP.BK ที่ตกจาก Wave 3 ไปถึง Wave 5
TPILP.BK ที่ตกจาก Wave 3 ไปถึง Wave 5


ตัวอย่างกราฟ Elliott Wave 3-5 แบบขาลง (Down Trend)

 • ลักษณะกราฟของ LH.BK ดังรูปด้านล่างนี้ ก็มีให้เห็นมากเหมือนกัน
LH.BK ลักษณะ Elliott Wave 3-5 Down Trend ที่มีให้เห็นทั่วไป
LH.BK ลักษณะ Elliott Wave 3-5 Down Trend ที่มีให้เห็นทั่วไป


 • ภาพด้านล้างนี้เป็น SET.BK ก็มีการเกิด Elliott Wave 3-5 แบบขาลงเช่นกัน
กราฟ SET.BK ที่ทะลุแนวรับไป เกิดเป็น Wave 5
กราฟ SET.BK ที่ทะลุแนวรับไป เกิดเป็น Wave 5


รูปแบบ Elliot Wave 5-5 หรือ 3-3

รูปแบบ Elliott Wave 5-5 หรือ 3-3 นี้ จะมีลักษณะคลื่นสมดุล กล่าวคือจะมีรูปร่างสมมาตรกัน ดังรูปด้านล่างนี้
กราฟ BLISS.BK ที่มี Wave แบบสมดุล
กราฟ BLISS.BK ที่มี Wave แบบสมดุล


สมัครทดลองใช้งาน AdvancedGET Realtime
www.investorz.com
sales@investorz.com
FB:investorZcom


Image


Image

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there is 1 user online :: 0 registered, 0 hidden and 1 guest (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 775 on Mon Sep 05, 2016 10:26 am

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 1 guest