investorZ.com กำลังเปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานใหม่ หลายตำแหน่งในขณะนี้

หางาน

เกี่ยวกับเรา

investorz.com เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน ที่จะช่วยแนะนำวิธีการจัดการการลงทุน การเลือกใช้สินค้าทางการเงินต่างๆ ที่ง่ายและสนุกให้กับนักลงทุนทั่วไป ในปัจุบัน Social Media สำหรับนักลงทุนในแถบเอเซียมีการแข่งขันที่สูงและเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเราก็ได้ตั้งฐานบริษัทแล้วทั้งในประเทศสิงค์โปร์และประเทศไทย และเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เป้าหมายของเราคือขยายตลาดทั่วโลก

ติดต่อเรา

 • 115 Amoy Street, #02-01, Singapore 069935
 • 891/42 ธนาพัฒน์ 360 พระรามที่ 3 ซอย 42 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทร +662-618-9988
 • โทร +662-166-3161 or 2
 • แฟกซ์ +662-166-3160
 • อีเมล์ hr@investorz.com

SEM and SEO Developers (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • เขียน code HTML เกี่ยวข้องกับการทำ SEO ให้เหมาะสมกับ social
 • เขียน code SQL insert,update,delete,select ลงฐานข้อมูล
 • ทำการวิเคราะห์และออกแบบ Keyword อยู่เสมอ
 • ใช้ Program วิเคราะห์ SEO และนำมาพัฒนา SEO ของ website
 • ทำ backlink
 • แก้ไข database table ให้เหมาะสมกับ SEO
 • แก้ไขระบบ SEO ของ Code ใน Website ให้เหมาะสมตาม trend
 • ประสานงานกับฝ่าย Marketing ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ทักษะในด้าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดีมาก
 • มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี
 • มีความรู้ด้าน SEO เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google เป็นอย่างดี
 • สามารถพัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Google
 • สามารถ สร้าง จัดการ และบริหารฐานลิงก์
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, AdWords, FB, Webmaster tool หรือเครื่องมือจาก Third-party อื่นๆ
 • มีทักษะในการปรับ on-page และ off-page ได้เป็น
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ SEO

Front-End Developer (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • เขียน Javascript ,css ,html
 • เขียน mobile web app (Hybrid Application)
 • ทำ graphics ออกแบบหน้า web site
 • ออกแบบ UI/UX

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความชำนาญในระดับสูงเกี่ยวกับ Java Script, CSS และ HTML
 • มีความรู้ใน protoshop หรือ Program graphics อื่นๆ
 • ควรมีความรู้เกี่ยวกับ app มือถือ react native, phonegap (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นศิลปินและศิลปะในตนเอง

Backend Developer - (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • เขียน code ต่อ API ตามบริษัทต่างเช่น bank, บริษัทประกัน
 • เขียน code ดึงข้อมูลจาก web site ต่างๆ โดยใช้ regex
 • เขียน code ทำ web site php
 • วางแผนออกแบบ database ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะเก็บ
 • ติดต่อประสานงานกับ front end developer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เชี่ยวชาญ PHP, json, xml, MySQL,regex
 • สามารถเขียน java (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความสนใจ ในเรื่อง bigdata (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือนอกเวลางานได้ หากเกิดปัญหาระบบล่มหรือมีบักสำคัญ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

IT Support (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลอุปกรณ์ภายใน Office
 • ดูแลและแก้ไขฐานข้อมูลและระบบ server ในไทย และ Amazon Web Services(AWS)
 • กรอกข้อมูลและใช้โปรแกรมดึงข้อมูลจาก web site ลง Database
 • ค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ
 • มีความรู้ในด้าน ภาษา SQL
 • มีความรู้ในด้าน cloud services เช่น Amazon Web Services(AWS)
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network และระบบ Server
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Full Time Blogger (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อกับ blogger คนอื่นๆ หรือ นักลงทุน ให้เข้ามาเขียนบทความให้หรือแนะนำบริษัท
 • เขียนบทความด้านการเงินและการลงทุนและอื่นๆ 2-3 บทความต่อวัน
 • ทำ SEO ในบทความที่เขียน
 • ทำกราฟฟิกออกแบบรูปภาพ
 • รับผิดชอบในการตอบคำถามในบทความของตนเอง
 • ติดต่อประสานงานกับ คนทำ SEO

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นคนชอบเขียนบทความลง facebook google plus หรือ social อื่นๆ
 • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำกราฟฟิก ออกแบบรูปในตัวโปรแกรม ตกแต่งรูปได้ดี
 • มีทักษะการเรียงลำดับเนื้อหาและการเขียนได้ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe และ MS Office ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้ทางด้าน SEO ขั้นพื้นฐาน

Sales and Telesales (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้า
 • เจาะกลุ่มลูกค้า ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าเพิ่มเติม
 • นำเสนอข้อมูลองค์กรและบริการ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการกับทางลูกค้า
 • ประเมินความต้องการลูกค้า เจรจาต่อรองได้ดี
 • เตรียมเอกสารสนับสนุนการขายต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม MS Office ,photoshop,illustrator,โปรแกรมตัดต่อ VDO
 • รักในการขาย และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง มีทัศนคติที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing(2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • สร้างสรรค์ Content และรูปภาพประกอบ Content เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร
 • บริหารจัดการ Content และ Campaigns ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ ผ่านทางสื่อการตลาดออนไลน์ Facebook fan page, Twitter, Google plus, linkedin, Youtube, Line
 • ทำรูปบทความ รีวิว ภาพ และภาพเคลื่อนไหว
 • ขึ้นบทความให้ทันตามกำหนด
 • จัดกิจกรรมสร้างความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานที่ทำทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถเขียนและสร้างสรรค์บทความได้
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม เช่น Word/Excel/PowerPoint, Photoshop, illustrator
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Social Network e.g. Facebook, YouTube, Google+, SEO
 • มีความสนใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการอ่าน จับใจความสำคัญ ลำดับความคิด เรียบเรียง สื่อสาร อย่างเป็นเหตุเป็นผล และสร้างสรรค์
 • มีความคิดที่เป็นเหตุ-เป็นผล ช่างสังเกต ชอบรู้ ชอบลอง ริเริ่ม และทันเหตุการณ์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทัศนคติต่อการทำงานที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
 • หากมีความรู้ ความเข้าใจ หรือผ่านการฝึกอบรมเรื่อง การสื่อสารการตลาด การตลาด การเขียนบทความ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Brand and Marketing Manager (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • Manage digital marketing strategy and plan including a social media strategy, a revised corporate website that will support our acquisition, retention and brand awareness objectives, SEM - including SEO and linking strategies. Update the strategic plan annually based on key learning and changing business needs.
 • Working closely with the Content Acquisition and CRM, ensure all digital execution (email campaigns, SEM) are executed on time, plan and budget.
 • Keep abreast of the changing digital landscape along with competitor intelligence to ensure digital assets are industry leaders.
 • Digital /Online marketing development and maintain content to update product information and service solution
 • Manage relationships and work flow with internal stakeholders, corporate web services team, and agencies, Work with digital agency to optimize interactive creative effectiveness
 • Work with digital agency and internal departments to implement SEO and maximize search traffic
 • Maintain social media platforms, blog posts and online community
 • Create merchandising campaign and online promotions
 • Actively seek, identify, analyze, and present new market opportunities and improvement ideas to the management on an ongoing basis
 • Good knowledge in Insurance and investment will be plus

Qualifications for Candidates

 • Thai Nationality only
 • Bachelor’s degree in Marketing, Mass Communication or any related field
 • A strong track record of progressive digital marketing success with a minimum 5 years of Digital / online marketing with marketing agencies is preferable. Passion for Mobile application, Search Engine Marketing the Customer and Analytics.
 • Experiences and familiarity with Internet marketing metrics, through rate, internal and external benchmarking, ROI analysis
 • Experience with web analytics tools and search engine optimization
 • Strategic thinker who is able to quickly discern the key business objectives, understand the constraints and provide strategic solutions.
 • Understands and appreciates the importance of both traditional and emerging digital channels and how to integrate programs across the entire marketing mix.
 • A deep understanding of digital marketing and best practices – demonstrated thought leadership
 • Excellent oral and written communication skills
 • Brilliant at execution – proven track record at delivering projects on time, budget and quality
 • Must be able to work in an organization where resources necessary for execution
 • Creativity with Self-motivated with a high level of initiative and a sense of urgency. Familiarity with digital services, APIs and data feeds a plus.
 • Strong attention to detail and ability to manage multiple tasks simultaneously.
 • Passion for delivering results and driving internal and external customer success

Who is online

In total there is 1 user online :: 0 registered, 0 hidden and 1 guest (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 775 on Mon Sep 05, 2016 10:26 am

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 1 guest